SHANES 1965 2007

    [Start]

    Arbete och skola

    Fritid - musik och böcker

    Debutboken

    Kontakt och länkar

    Julio Aparicio [video]

  

Bosse maj 2007 (+ 1987 & 1967)


Sök med GoogleBakgrundsmusik:
Concierto de Aranjuez
11'33 min [1939]
[Joaquín Rodrigo, 1901-1999]
2:a Satsen "Adagio"
Solist: Paco de Lucía [gitarr]
ORQUESTA DE CADAQUÉS
Dirigent: Edmon Colomer
(Fungerar ej med Google
Chrome m. fl.)

 www.BosseRaunavaara.com | 2013